Alpha Amylase Enzyme

SKU : 001902

Alpha Amylase Enzyme


เอนไซม์อัลฟ่าอะไมเลส ทำหน้าที่ตัดพันธะ a-1,4- กลูโคซิดิกของแป้งทำหน้าที่หลักในการย่อยแป้ง

สินค้าดังกล่าวสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร มีเอกสารรับรอง FDA, Halal และ Kosher รองรับ

Quantity
5,000.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 46,801