Alpha Amylase

รหัสสินค้า : 001901

Alpha Amylase Enzyme


เอนไซม์อัลฟ่าอะไมเลส ทำหน้าที่ตัดพันธะ a-1, 4- กลูโคซิดิกของแป้งทำหน้าที่หลักในการย่อยแป้ง

จำนวน
ราคา


1,000.00 ฿

ราคารวม 1,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 43,422