เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง

สินค้าของเรากลุ่มเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประเภทสารลดน้ำ สารกันซึม มีดังนี้