เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง

อุตสาหกรรมยางพารา ในกระบวนการแปรรูปขั้นต้น ต้องมีเคมีภัณฑ์เข้ามาเกี่ยวเนื่องในกระบวนการผลิตอยู่หลายผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า มีดังนี้