กิจกรรมองค์กร

** กิจกรรม CSR งานสัมมนาประจำปี 2018 **

 

กิจกรรมที่ 1

คณะผู้บริหารและบุคลากร บริษัท หลานสิน จำกัด ร่วมทำกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์เด็กพัทยา และทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ

ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัย สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ทุกกลุ่ม รวมถึงเด็กวัยเรียน

               


 


Visitors: 43,421