ร่วมงานกับเรา

 

      

              กลุ่มบริษัทหลานสินเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีแก่อุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ โดยมุ่งหวังให้ทุกอุตสาหกรรมได้ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทันสมัยเทียบเท่าต่างประเทศ  ด้วยขณะนี้ทางบริษัทฯกำลังขยายกิจการ ต้องการเปิดรับบุคลากรเข้าร่วมงานด้วยตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

Sales&Service Engineer 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
⇒ เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
⇒ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ วทบ.ด้านเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์อาหาร, ปิโตรเคมีและเกษตรศาสตร์, สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
⇒ มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
⇒ มีทักษะในการวิเคราะห์ การเจรจา มีความละเอียดรอบคอบ
⇒ สามารถออกไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
⇒ สามารถวางแผนงานด้วยตนเอง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
⇒ มีใบขับขี่รถยนต์ (หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

Services Engineer 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
⇒ เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 32 ปี
⇒ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ วทบ.ด้านเคมี, เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
⇒ มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการไม่น้อยกว่า 2 ปี
⇒ มีทักษะในการวิเคราะห์ การเจรจา มีความละเอียดรอบคอบ
⇒ สามารถออกไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
⇒ สามารถวางแผนงานด้วยตนเอง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
⇒ มีใบขับขี่รถยนต์ (หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
คุณสมบัติ
⇒ เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 32 ปี
⇒ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ วทบ.ด้านเคมี, เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
⇒ มีทักษะในการวิเคราะห์ การเจรจา มีความละเอียดรอบคอบ
⇒ สามารถออกไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
⇒ สามารถวางแผนงานด้วยตนเอง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
⇒ มีใบขับขี่รถยนต์ (หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 


บริษัทฯ มีสวัสดิการณ์เบื้องต้น ดังนี้
1. ผลประโยชน์สวัสดิการในรูปตัวเงิน ได้แก่
1) เงินจูงใจในการทำงาน 1)โบนัส 2) Incentive 3) เบี้ยขยัน
2. ของขวัญช่วยเหลือพนักงานที่สมรส
3. ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
4. เงินค่าฌาปนกิจศพ
5. ยาสามัญ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6. การเจ็บป่วยอันมีสาเหตุจากการทำงาน และนอกเหนือจากการทำงาน (ประกันสังคม)
7. การตรวจสุขภาพประจำปี
8. การจัดอุปกรณ์ความปลอดภัย
9. ประกันอุบัติเหตุรายปี
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

**** สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 0 2136 5177, 0 2136 5675-6 หรือ 08 4054 4888 หรือส่ง E-mail : hr@lansingroup.com
*** ทั้งนี้สามารถเข้ามาสมัครงานได้ด้วยตัวเอง ที่สำนักงาน รามอินทรา64
*** ท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ทันทีที่ https://forms.gle/1fpH1GUg8Ve7Bfj99 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนัดสัมภาษณ์งาน

 

Contact Form

Visitors: 46,801