สารเคมีราคาส่ง

 

ALKYLDIMETHYLBENZYL

AMMONIUM CHLORIDE

ขนาดบรรจุ 240 กิโลกรัมต่อถัง

 

รับรองมาตราฐาน

 

 • FDA
 • HALAL
 • KOSHER

 

SODIUM POLYACRYLATE

ขนาดบรรจุ 240 กิโลกรัมต่อถัง

รับรองมาตราฐาน

 • FDA
 • HALAL
 • KOSHER
 

POLYDADMAC 

ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัมต่อถัง

รับรองมาตราฐาน

 • FDA
 • HALAL
 • KOSHER

 POLYAMINES

ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัมต่อถัง

รับรองมาตราฐาน

 • FDA
 • HALAL
 • KOSHER
   

INVERTASE ENZYME

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัมต่อถัง

 ALPHA AMYLASE ENZYME

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัมต่อถัง

     ต้องการสารเคมีปริมาณในราคาส่ง สามารถขอรายละเอียด และเงื่อนไขได้ที่ marketing@lansingroup.com หรือโทร 08 4064 4333                                                                                                                                                                                           

Contact Form

Visitors: 46,800