เกี่ยวกับเรา

 

                    กลุ่มบริษัทหลานสิน ได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2006 ซึ่งประกอบไปด้วย 2 บริษัท คือ บริษัท หลานสิน จำกัด และ บริษัท นีโอ บลู จำกัด โดยมี คุณธีระพล ชุติมาพงศ์รัตน์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหาร ซึ่งในระยะเริ่มแรกได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ควบคู่ไปกับการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง 

 

                   กลุ่มบริษัทหลานสิน ได้รับความไว้วางใจและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ จากผู้ผลิตชั้นนำทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปนสหรัฐอเมริกา จีน และอินเดียเป็นตัน โดยบริษัทฯมุ่งหวังให้ทุกอุตสาหกรรมได้ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความทันสมัย

 

 

                   ปัจจุบันกลุ่มบริษัทหลานสิน ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของเมืองไทย ในอุตสาหกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมน้ำตาล , อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ, อุตสาหกรรมการหมักและเอทานอล , อุตสาหกรรมไฟเบอร์ซีเมนต์ ,อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำดี -น้ำเสีย , อุตสาหกรรมยาง , อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม , อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อเป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตต่างๆ โดยมุ่งหวังเพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ส่งผลดรต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

 

             “เมื่อเราจำเป็นต้องเลือกสารเคมีสำหรับกระบวนการผลิตแน่นอนว่าเราย่อมเลือกสารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพราะนอกจากจะช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เรายังเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดในกระบวนการผลิต ซึ่งนั่นหมายถึงความเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราโดยตรงอีกด้วย และยิ่งเป็นอุตสาหกรรมสำหรับอาหารด้วยแล้ว ต้องยิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนั่นหมายถึงสิ่งที่เราเลือกใช้ในการผลิตจะเป็นส่วนหนึ่งของอาหาร และเครื่องดื่มที่กลับมาสู่ร่างกายของเรา หรือบุคคลที่เรารัก เพื่อนฝูง ญาติมิตร และผู้คนต่างๆ มากมาย

 

             

             นั่นคือเหตุผลหลักที่ “กลุ่มบริษัทหลานสิน” ใส่ใจคุณภาพและมาตรฐานของสารเคมีทุกชนิด โดยได้รับโอกาสเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

 

 

Visitors: 46,797