เกี่ยวกับเรา

    

ABOUT US ||      กลุ่มบริษัทหลานสิน ประกอบด้วยบริษัท หลานสิน จำกัด และ บริษัท นีโอบลู จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดยในปี 2551 ดำเนินธุรกิจขายเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมกระดาษ ต่อมาบริษัทได้ขยายตลาดโดยจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมน้ำตาล และเอทานอล ซึ่งทางเรามีผลิตภัณฑ์สินค้าจากผู้ผลิตสารเคมีชั้นนำจากทั่วโลก  

                         ปัจจุบันกลุ่มบริษัทหลานสิน จัดจำหน่ายสารเคมีครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมไฟเบอร์ซีเมนต์ อุตสาหกรรมยาง และกระบวนการผลิตเครื่องดื่มต่าง ๆ  โดยส่งเสริมให้ทุกอุตสาหกรรมได้มีตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และต่อผู้อุปโภค ผู้บริโภค

          

 
Visitors: 43,413