จำหน่ายสารเคมี WEB LINKS
dot dot
WEB LINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจัดจำหน่ายสารเคมีด้านเยื่อและกระดาษในประเทศไทย

 

 

Amazon Papyrus Chemicals (Thailand) Ltd.

www.amazon-papyrus.com

Thai Ambica Chemicals Co,.Ltd.

www.alibaba.com

BASF (Thai) Ltd.

www.basf.com/th/en.html

Ciba specialty Chemicals (Thailand) Ltd.

www.cibasc.com

Clariant Chemicals (Thailand) Ltd.

 www.clariant.com

Nalco(Thailand) Co,.Ltd.

www.nalco.com

Connell Brothers Company Ltd.

www.connellbrothers.com

Eka Chemicals (Thailand) Ltd.

www.bangkokcompanies.com

Thermax Co,.Ltd

www.thermaxindia.com

En-tech polymer co,.Ltd

 www.ntechpolymer.com

ACME Co,.Ltd

www.acme.co.th

Performance-science Co,.Ltd

www.performancesciences.com

 

  

  

โรงงานเยื่อกระดาษในประเทศไทย

Advance Agro public Company Limited

www.doubleapaper.com

Environment Pulp and Paper Co.,Ltd.

www.eppcopulp.com

Phoenix Pulp & Paper Public Company Limited

www.phoenixpulp.com

Panjapol Pulp Industry Co.Ltd.

www.ppi.co.th

 

 

 

 

โรงงานผลิตน้ำตาลในประเทศไทย

กลุ่มมิตรผล

 

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

www.mitrphol.com

บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด

www.mitrphol.com

บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด

www.mitrphol.com

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสากรรม จำกัด

www.mitrphol.com

บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด

www.mitrphol.com

กลุ่มไทยเอกลักษณ์

 

บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด

www.tis-sugar.com

บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด

www.tis-sugar.com

บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด

www.tis-sugar.com

กลุ่มท่ามะกา

 

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

www.kslsugar.com

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

www.kslsugar.com

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

www.kslsugar.com

บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด

www.kslsugar.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

www.kslsugar.com

กลุ่มโคราช

 

บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด

www.korachindustry.co.th

บริษัท   น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

www.korachindustry.co.th

กลุ่มอุตสาหกรรมชลบุรี

 

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

www.rajburisugar.com

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด

www.psisugar.com

บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

www.erawansugar.com

กลุ่มไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

 

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

www.trrsugar.com

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

www.trrsugar.com

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

www.trrsugar.com

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

www.trrsugar.com

บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด

www.trrsugar.com

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

www.trrsugar.com

บริษัท สหการน้ำตาลชลบรี จำกัด

www.trrsugar.com

โรงงานน้ำตาลอิสระ

 

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลที.เอ็น. จำกัด

www.wangkanai.co.th

บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด (มหาวัง)

www.wangkanai.co.th

บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด (โรงงานน้ำตาลอู่ทอง)

www.wangkanai.co.th

บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด

www.wangkanai.co.th

โรงงานน้ำตาลอิสระ

 

บริษัท สหเรือง จำกัด

www.saharuang.com

 

 

 

 

บริษัทรับจำกัดกากอุตสาหกรรม

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)

www.genco.co.th

บริษัท เอ็นเทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

www.en-technology.com

 

 

 

 

สำนักงานที่เกี่ยวข้อง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

www.diw.go.th

สำนักงานอ้อยและน้ำตาล

www.ocsb.go.th

 

 

 

ราคาเยื่อ
บริษัทฯ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่
โทร.0-2136-5177
หรือฝากประวัติได้ตามรายละเอียด Jobs
หน้า Website
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กลุ่มบริษัทหลานสิน


Lansingroup "Chemical solution for your better productivity"